Formalności po zakupie samochodu

Formalności po zakupie samochodu — o tym musisz pamiętać!

Podpisane umowy kupna-sprzedaży samochodu to dopiero połowa Twojej drogi, aby móc legalnie i bezpiecznie przemieszczać się po kraju, jak i poza jego granicami. Nikt z nas nie lubi załatwiać uciążliwych formalności oraz biegać po urzędach, dlatego też nasz auto skup Bydgoszcz dzisiaj skoncentruje się na wszystkich czynnościach, o których powinieneś pamiętać od momentu sfinalizowania zakupu.

  1. Rejestracja pojazdu

Bez względu na to, czy posiadasz samochód wprost z salonu, czy też kupiłeś używany pojazd na przykład w skupie samochodów osobowych w Bydgoszczy, Toruniu lub Inowrocławiu musisz go zarejestrować. Aby to zrobić, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania w terminie 30 dni od daty zakupu pojazdu. Oczekiwanie na tablice rejestracyjne, dowód oraz nalepkę kontrolną trwa kolejne 30 dni. W międzyczasie możesz poruszać się po ulicach na podstawie czasowego, 30-dniowego pozwolenia. Wydanie wszystkich powyższych dokumentów wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty!

Jeśli rejestrujesz samochód używany, pamiętaj, aby przygotować dowód rejestracyjny z ważnymi badaniami technicznymi. Potrzebne będą także tablice rejestracyjne (chyba że auto było zarejestrowane w tym samym starostwie/urzędzie miasta).

2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to kwestia kluczowa. Jeśli kupiłeś samochód używany, możesz korzystać z ubezpieczenia po poprzednim właścicielu. Przypominamy jednak, że taka umowa nie odnawia się automatycznie wraz z końcem okresu, na jaki została zawarta. Po jej zakończeniu będziesz musiał zatem poszukać nowego ubezpieczyciela. Co ważne, może zdarzyć się również, że towarzystwo ubezpieczeniowe dokona rekalkulacji składki (przeliczy ją na nowo), tak, aby odnosiła się ona do nowego kierowcy.

W każdym przypadku OC należy kupić najpóźniej w dni rejestracji samochodu, nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu.

3. Podatek od czynności cywilno-prawnej

Obowiązek zapłaty podatku nie dotyczy pojazdów zakupionych w salonie, a m.in w skupie aut w każdym stanie Kujawsko-Pomorskie lub od osoby prywatnej.

Jeśli zatem zawarłeś umowę kupna-sprzedaży samochodu używanego w kwocie przekraczającej 1000 zł jesteś zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia zakupu auta. Wysokość takiego podatku to 2% wartości rynkowej samochodu. Deklarację PCC-3 (lub PCC-3/A, gdy jest więcej nabywców) składa się we właściwym urzędzie skarbowym lub drogą elektroniczną.

Call Now Button